Terug naar boven

1 Accell Group in het kort

1.1 2015 in vogelvlucht


Profiel

Accell Group is wereldwijd actief in het midden- en hoge segment van de fietsenmarkt en de markt voor fietsonderdelen en -accessoires. De onderneming heeft een leidende marktpositie in Europa en is één van de grotere spelers in Noord-Amerika voor afzet via de gespecialiseerde fiets- en sportvakhandel. Daarnaast is Accell Group in Europa marktleider in elektrische fietsen. De onderneming beschikt over een portefeuille van sterke nationale merken en internationale (sport)merken die gezamenlijk zorgen voor een zeer compleet en complementair productaanbod.

Accell Group telt circa 3.000 medewerkers in achttien landen, met in zes landen eigen ondersteunende faciliteiten voor de assemblage en het lakken van fietsen. In 2015 werden wereldwijd ruim 1,6 miljoen fietsen in meer dan 70 landen verkocht. In totaal realiseerde de groep een omzet van € 986 miljoen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen. De aandelen Accell Group worden verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX).

OmzetRaad van bestuurGeschiedenis
Awards 2015
Merken


1.2 Bedrijfsprofiel


Profiel

Accell Group is wereldwijd actief in het midden- en hoge segment van de fietsenmarkt en in de markt voor fietsonderdelen en -accessoires. Accell Group heeft een leidende marktpositie in Europa en is één van de grotere spelers in Noord-Amerika. Accell Group is in Europa marktleider in elektrische fietsen.

De onderneming beschikt over een portefeuille van sterke nationale en internationale (sport)merken die gezamenlijk zorgen voor een zeer compleet en complementair productaanbod voor alles wat te maken heeft met fietsen.

Accell Group telt circa 3.000 medewerkers in achttien landen, met in zes landen eigen faciliteiten voor de assemblage en het lakken van fietsen. In 2015 werden wereldwijd ruim 1,6 miljoen fietsen (2014: 1,7 miljoen) in meer dan 70 landen verkocht. In totaal realiseerde de groep een omzet van € 986 miljoen (2014: € 882 miljoen). 


Ambitie

Accell Group wil toonaangevend zijn op het gebied van de ontwikkeling van consumentenproducten met betrekking tot duurzame mobiliteit voor de korte afstand, actieve recreatie en sport. De onderneming richt zich op het midden- en hoge segment van de markt met kwalitatief hoogwaardige, onderscheidende merkproducten met oog voor design, comfort en service.

Meerwaarde bieden aan consumenten is in het midden- en hoge segment van de markt van groot belang. Binnen de fietsenbranche investeert Accell Group daarom bovengemiddeld in innovatie. Daarbij richten innovaties zich met name op toepassingen voor elektrische fietsen en hoogwaardige sportfietsen. Deze sectoren hebben een sterk groeipotentieel.

Accell Group werkt zowel via fysieke winkels als door middel van internet intensief samen met de fiets- en sportvakhandel zodat deze met het beste individuele klantadvies, persoonlijke aandacht en service de consumenten kunnen bedienen. Op deze wijze en door het aanwenden van schaalvoordelen, het verstevigen van marktposities in bestaande landen en het opbouwen van nieuwe leidende marktposities in andere landen streeft Accell Group naar groei en waardecreatie voor haar stakeholders.

Merkenportefeuille

De fietsenmarkt is sterk gedifferentieerd in termen van karakteristieken, voorkeuren en smaak. Binnen de merkenportefeuille van Accell Group wordt voor fietsen een onderscheid gemaakt in sterke nationale fietsmerken en internationale (sport)merken die zich meer richten op specifieke sectoren en niches.

Bekende voorbeelden van sterke nationaal opererende merken zijn Batavus, Koga en Sparta in Nederland, Winora in Duitsland, Tunturi in Finland en Raleigh in Groot-Brittannië en Noord-Amerika. Voorbeelden van bekende internationale (sport)merken zijn onder meer Koga, Lapierre, Haibike en Ghost. Voor fietsonderdelen en –accessoires voert Accell Group onder meer het merk XLC, dat internationaal via dezelfde fiets- en sportvakhandel wordt verkocht. Alle merken kennen een eigen uitgekiende, sterke positionering en zijn leidend binnen het land of de markt waarin ze opereren.

Cultuur en organisatie

Accell Group kent een platte structuur met een open cultuur. Dochterondernemingen dragen een hoge mate van operationele verantwoordelijkheid, primair voor de positie van hun merk(en) in hun respectievelijke markten, waarbij in samenwerking met de holding de merkstrategie voor het land of de markt wordt bepaald. Dit stimuleert de ondernemersgeest binnen de groep, waarin voortdurend wordt gewerkt aan innovatie, design, merkbeleving en een actieve marktbenadering, zowel online als offline.

Beursnotering

Het aandeel Accell Group is beursgenoteerd sinds 1998 en wordt verhandeld op Euronext Amsterdam. Het aandeel is sinds 2008 opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX). De beursnotering draagt bij aan een disciplinerende en transparante bedrijfsvoering en geeft een additionele toegang tot extern kapitaal voor de financiering van groei en daarmee aan de realisatie van Accell Group’s ambities.
 
 

1.3 Rapporteringraamwerk en richtlijnen


Financiële administratie

Omtrent de inrichting en handhaving van de financiële administratie en rapportage worden aan de medewerkers van de financiële afdelingen richtlijnen en instructies gegeven, waarvan de details zijn weergegeven in een naslagwerk. Deze richtlijnen en instructies voldoen aan de geldende IFRS-standaarden.

Transparantiebenchmark

Accell Group neemt deel aan de Transparantiebenchmark (TB), een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen en eindigde in 2015 op plaats 74 (2014: 77).

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) is de internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Het jaarverslag van Accell Group is opgesteld op basis van de GRI G4 'Core'. De GRI-inhoudsopgave is te vinden op de website van Accell Group. Accell Group heeft geen externe Assurance verkregen op de GRI G4 'Core' omdat zij de accountant daartoe niet de opdracht heeft gegeven.

Corporate Governance code

In Hoofdstuk 6 - 'Governance & compliance' van dit jaarverslag staat de naleving van de Corporate Governance code beschreven.
 

1.4 Wereldwijd

1.5 Business model

Accell Group kent een segmentering naar fietsen en onderdelen en -accessoires. Deze segmenten zijn complementair aan elkaar waardoor Accell Group zowel de dealer als de consument een zo compleet mogelijke keuze kan bieden. Tegelijkertijd kennen beide segmenten hun eigen dynamiek wat maakt dat de benadering van de markt en het businessmodel van elkaar verschillen.
 

1.5.1 Fietsen


Seizoen
Accell Group opereert in een internationale fietsenmarkt die zich kenmerkt door een vast seizoenspatroon dat per land kan verschillen. In onze primaire markten, Europa en Noord-Amerika, loopt het fietsseizoen van september tot augustus. Aan het begin van het nieuwe seizoen brengt Accell Group elk jaar haar nieuwe fietscollecties uit. Die worden onder andere geïntroduceerd op grote internationale fietsbeurzen.

De leverpieken van fietsen gedurende het seizoen schommelen jaarlijks maar zijn in de regel tussen eind februari tot en met begin augustus. Hieronder geven we weer hoe een typisch fietsseizoen eruitziet:Productassortiment
Bij fietsen dekt het assortiment alle belangrijke fietscategorieën met kwalitatief hoogwaardige producten binnen het midden- en hoge segment.
De belangrijkste fietscategorieën van Accell Group zijn stadsfietsen, recreatiefietsen, sportfietsen en e-bikes. Het assortiment per merk en per collectiejaar bestaat uit gemiddeld 80 verschillende modellen en 500 tot 700 producten (dames- en herenmodellen, verschillende framehoogtes, kleurstellingen, etcetera).


Dicht op de markt
De fietsenmarkt is sterk gedifferentieerd. Ieder land kent zijn eigen marktkarakteristieken met variaties in populariteit, voorkeuren, smaken qua type fiets en de look & feel, ofwel het design. Ook zijn er per land grote verschillen in gemiddelde prijs, kwaliteit, service en wijze van distributie en verkoop. Om op deze gedifferentieerde fietsenmarkten succesvol te zijn, is het essentieel om dicht op elke markt te opereren. We combineren daarom in elk land één of meerdere nationaal sterke merken met internationale (sport)merken. De internationale merken richten zich op specifieke sectoren en niches, waarbij voorkeuren en smaken van eindgebruikers over de hele wereld meer homogeen zijn.

Weten wat de consument wil
De verscheidenheid van de fietsenmarkten waarin Accell Group opereert, vraagt om een uitgebalanceerd merkenbeleid, gericht op een eigen gezicht en imago per merk, segment en per land. Zowel op merk-, segment- als op landenniveau worden door de merkenorganisaties regelmatig marktonderzoeken uitgevoerd op het gebied van fietsen. Dit gebeurt zowel direct bij consumenten via consumentenpanels en specifieke onderzoeken als door middel van intensief contact en overleg met de fiets- en sportvakhandel.

De marktdata wordt op groepsniveau verzameld en geanalyseerd. Belangrijke veranderingen in consumentengedrag, voorkeuren en trends worden gedeeld met de landenorganisaties. Zo zorgen we voor ‘efficiëntie in inspiratie’. Het voorkomt overlappend onderzoek en voorziet in een optimale uitwisseling van additionele marktinformatie en ideeën die doorgaans bij kleinere spelers niet mogelijk is.


Consument goed informeren
De fiets is een complex product met veel bewegende delen en gevoelig voor onderhoud. Informatievoorziening richting de consument, direct en via het dealernetwerk is daarom essentieel. Via de websites van de merken wordt de consument gedetailleerd geïnformeerd over productdata, technische specificaties en gebruik. Niet alleen om het juiste product te kiezen, maar ook hoe deze veilig en juist te gebruiken. Bij elk product wordt een uitgebreide handleiding in de taal van het land van verkoop geleverd. Het dealernetwerk wordt intensief opgeleid en periodiek voorzien van de laatste informatie om de consument goed te woord te kunnen staan. Naast websites wordt ook actief gewerkt met social media als facebook om goed bereikbaar te zijn voor de consument, ook als het gaat om klachten. Elke organisatie heeft een klachtenprocedure om te borgen dat deze juist wordt ontvangen en afgehandeld, of deze nu binnenkomt per brief, via de consumentelijn, webpagina, social media of via de dealer.


Alert op ontwikkelingen
Om het marktbeeld compleet te maken is er regelmatig contact met leveranciers en volgen we de ontwikkelingen op internationale fietsbeurzen nauwlettend. We zijn alert op nieuwe materialen en materiaalgebruik, technieken of andere innovaties en analyseren of deze interessante mogelijkheden bieden voor (toepassing in) de fietsen van Accell Group. Ook deze marktinformatie wordt met de landenorganisaties uitgewisseld.


Onderscheidend in ontwerp, innovatie en design
Elk fietsmerk heeft een eigen design- en ontwikkelteam. Elk jaar ontwerpen ze nieuwe fietscollecties. Hun opdracht: ontwerp nieuwe en eigentijdse modellen die aansluiten bij de markt. Design is zeer belangrijk om onderscheidend te zijn. De wensen van consumenten zijn eveneens van belang, maar zijn niet voor alle bedrijven leidend. Sommige bedrijven (zoals Koga, Winora en Lapierre) ontwikkelen fietsen ‘beyond expectations’. Zij zorgen voor aangename verrassingen door onverwacht slimme innovaties. Accell Group doet regelmatig marktonderzoek onder consumenten om nieuwe producten tussentijds te evalueren en waar nodig aanpassingen te doen.


Elk merk heeft een eigen en unieke positionering. Op groepsniveau wordt de positionering van de individuele merken ondersteund en geoptimaliseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van portfoliomanagement per merk, segment en land.


Kennis opdoen en delen
Binnen Accell Group wordt veel aandacht besteed aan diverse kort- en langlopende innovatieprojecten en kennisuitwisseling. De hoofdthema’s zijn comfort, veiligheid, rijeigenschappen, gewicht, toepassing van elektronica, duurzaamheid en alle technologie met betrekking tot elektrische fietsen.
Accell Group stimuleert, organiseert en faciliteert meerdere keren per jaar interne kennissessies voor de productontwikkelaars en productmanagers om nieuwe ideeën, voortgang in ontwikkelingen van projecten en marktinformatie uit te wisselen. Samenwerking en teamvorming bij productontwikkeling en productie leiden tot kostenbesparingen en versnelling van de invoering van innovaties. Hiermee wordt een zogenaamde korte ‘time-to-market’ gerealiseerd.


Bekroonde en beschermde innovaties
Ieder jaar vinden meerdere innovaties hun weg binnen de Accell Group en de fietscollecties, waar mogelijk beschermd door internationale octrooien. De nieuwe modellen worden elk jaar weer gehonoreerd met nationale en internationale awards. Stuk voor stuk bevestigingen van onze voortrekkersrol op het gebied van design en het toepassen van innovaties. De belangrijkste awards van 2015 staan in paragraaf 3.4 Awards van dit jaarverslag.


Recreatie, woon-werk, woon-school
Speciale aandacht gaat uit naar de elektrische fiets. De markt voor elektrische fietsen is sterk in ontwikkeling. Het traditionele beeld van ‘fiets voor senioren’ is achterhaald. We zien nieuwe gebruikersgroepen en een breed scala aan toepassingen zoals recreatie, mobiliteit op de korte en middellange afstanden voor woon-werkverkeer en in toenemende mate woon-schoolverkeer. De verwachting is dat het groeipotentieel van de elektrische fiets op lange termijn groot blijft. Vanwege de elektrische trapondersteuning hebben elektrische fietsen een duurzaam en relatief hoog technologisch karakter met veel ruimte voor innovatie en doorontwikkeling van toegepaste technologie. De beschikbare technologie wordt breed toegepast binnen de Accell Group. Onze dochterondernemingen kunnen deze doorzetten naar de positionering en waarden van hun merken.


Sportieve fietsen
Naast elektrische fietsen blijven we veel aandacht geven aan de ontwikkeling van hoogwaardige sportieve fietsen. Bij de sportieve fietsen wordt ingezet op het introduceren van nieuwe technieken en innovaties, zodat de merken hun vooraanstaande positie blijven houden. Deze markt ontwikkelt zich internationaal en heeft daardoor een meer homogeen karakter dan de lokale markten waarop Accell Group actief is. Onze internationale (sport)merken, zoals Lapierre, Ghost, Haibike en Koga, werken samen bij de ontwikkeling van fietsen en onderdelen en –accessoires. Elk jaar worden belangrijke verbeteringen gerealiseerd op het gebied van onder andere frames, voorvorken en vering van racefietsen, tijdritfietsen, baanfietsen, MTB’s en downhill fietsen.

Gerichte marketing
Zoals hierboven beschreven verschillen de karakteristieken van de fietsenmarkt sterk per land, waardoor het belangrijk is om dicht op de markt te opereren. Dat geldt ook voor de marketing van Accell Group’s producten. Accell Group beschikt over een gedecentraliseerde marketingorganisatie die zorgt voor het best passende merk- en marketingbeleid voor de verschillende markten die met het merk worden bediend. Het beleid wordt uitgewerkt tot een uitgekiende marketingcommunicatie van traditionele en nieuwe media, met zowel thematische campagnes als direct marketing naar de fietser en de fiets- en sportvakhandel. Ervaringen en ‘best practices' worden binnen de groep op regelmatige basis gedeeld.


Sponsoring
Sponsoring wordt een steeds belangrijker marketinginstrument. Met name voor onze internationaal opererende fietsmerken. Zo zijn merken als Koga, Lapierre, Ghost, Haibike, Diamondback en Raleigh zichtbaar bij grote internationale wielerevenementen in Europa en Noord-Amerika. Voor andere fietsenmerken die meer nationaal opereren, ligt de nadruk op lokale sponsoring.


Efficiënte inkoop
Voor de inkoop van fietscomponenten werkt Accell Group nauw samen met een aantal leveranciers in Europa en Azië. Inkoop vindt plaats voor zowel de assemblage van fietsen als voor de losse verkoop van fietsonderdelen en -accessoires en wordt steeds meer centraal gecoördineerd om inkoopvoordelen te realiseren. Periodiek wordt beoordeeld of de bestaande samenwerking met leveranciers optimaal is en waar efficiencyslagen en verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij wordt zowel naar bedrijfseconomische criteria als naar criteria op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen gekeken.


Productie
Circa 60% van de fietsen wordt in onze eigen productievestigingen geassembleerd. De 40% ingekochte fietsen bestaat met name uit kinderfietsen, instapmodellen mountainbikes en vrijwel alle fietsen voor de Noordamerikaanse afzetmarkt. De ingekochte fietsen worden geproduceerd in Azië en Europa.


Assemblage
Dicht op de markt assembleren van fietsen verhoogt de flexibiliteit en maakt het mogelijk om snel in te spelen op de wensen van consumenten. Uitbesteding van (een deel van) het assemblageproces vindt plaats wanneer dat aantrekkelijke kostenvoordelen biedt zonder concessies te hoeven doen aan kwaliteit en flexibiliteit. Het vermogen om snel en efficiënt kleine series te kunnen produceren is hierbij een belangrijk criterium, omdat Accell Group zich richt op het midden- en hoge segment van de markt. De toenemende interesse voor ‘specialties’ en ‘custom-made’ producten versterkt dit belang.


Eigen productievestigingen
Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Hongarije, Turkije en China. Het overgrote deel van de fietsassemblage is handwerk. De gehanteerde productie-, assemblage- en laktechnieken zijn medewerker-vriendelijk en vooruitstrevend binnen de fietsindustrie. In alle productievestigingen wordt veel aandacht besteed aan interne opleidingen en de veelzijdige inzetbaarheid van medewerkers. Een substantieel aantal medewerkers in de productie werkt op basis van flexibele en tijdelijke contracten. Zo kunnen we effectief inspelen op veranderingen van het productieniveau gedurende het seizoen.


Verkoop aan vakhandel, online ondersteuning en service
Professioneel advies en service spelen een belangrijke rol bij de verkoop van fietsen. Mede om die reden vindt die primair plaats via de fiets- en sportvakhandel. De online platforms van de merken hebben een ondersteunende functie op het gebied van merkbeleving, productoriëntatie en aankoopgemak. Waar mogelijk werken de landenorganisaties met hun merken onderling intensief samen en trekken ze gezamenlijk op richting de vakhandel.

Via internet kan de consument, al dan niet samen met een vakspecialist, een fiets naar eigen wensen samenstellen. De zogeheten ‘custom made’-fiets. Enkele merken die hier een online programma voor aanbieden zijn: Koga (‘Koga Signature’), Lapierre (‘Webseries’), Staiger (‘Sinus’) en Haibike.

De fiets- en sportvakhandel is sterk in ontwikkeling. Verkooppunten worden groter en moderner. Internet en e-commerce bieden nieuwe mogelijkheden om merkbeleving, oriëntatie en aankoopgemak te verhogen. Deze trends vergroten ook de mogelijkheden voor meer intensieve samenwerking tussen de merken en vakhandel bij service, ondersteuning, ‘in-store’ marketing en directe marketing.

Het overgrote deel van de consumenten beschouwt de vakspecialist als een belangrijke partner op het gebied van advies en service. Niet alleen in de aankoopfase, ook in het ‘after sales’-traject waar het gaat om het controleren, afmonteren en rijklaar afleveren van de fiets, alsmede bij de aanschaf van fietsonderdelen en -accessoires. Voor Accell Group’s eigen merk XLC wordt nauw samengewerkt met dealers om met behulp van presentatiesystemen en exclusieve XLC-displays de fietsonderdelen en -accessoires van dit merk onder de aandacht te brengen van consumenten.
 

1.5.2 Fietsonderdelen en -accessoires


Het seizoen voor fietsonderdelen en -accessoires kent een vlakker verkooppatroon dan de fietsenmarkt en loopt van februari tot en met november. Verkoop van fietsonderdelen en -accessoires is een handelsactiviteit. Accell Group produceert deze dan ook niet zelf.


Productassortiment
Bij fietsonderdelen en -accessoires zijn brede, uitgekiende assortimenten van essentieel belang. Onze assortimenten tellen tussen de 10.000 en 20.000 verschillende producten en dekken alle belangrijke prijsklassen. Accell Group voert naast merken van derden ook een uitgebreide collectie fietsonderdelen en -accessoires onder het eigen A-merk XLC. Deze wordt door de hele eigen organisatie heen verkocht, aangevuld met tal van distributeurs in landen waar Accell Group geen eigen verkooporganisatie heeft. De verkoopdekking is daarmee nagenoeg wereldwijd voor landen met een fietscultuur.

Dicht op de markt
Voor fietsonderdelen en -accessoires gaat het meer nog dan in de fietsenmarkt om de beschikbaarheid en de snelheid van levering. De fietsonderdelen- en accessoiresactiviteiten kennen in tegenstelling tot fietsen geen orderboek. Export beperkt zich veelal tot omringende landen. Om een Europees dekkend netwerk te creëren zijn lokale verkooporganisaties met lokale distributiecentra essentieel om binnen 24 tot 48 uur te kunnen leveren.
Weten wat de consument wil
Bij fietsen zijn consumenten bereid te wachten op de levering, maar dat geldt niet voor fietsonderdelen en -accessoires. Hier draait het bij dealer én consument vooral om een goede beschikbaarheid en snelle levertijden. Daarbij zijn beschikbaarheid van een breed, uitgekiend assortiment, een 24/7 toegankelijk ordersysteem en een efficiënte inrichting van de supply chain de onderscheidende factoren. De online markt is hierbij ook belangrijker dan in het fietsensegment.

Fietsonderdelen en -accessoires verschillen ook van fietsen door de geringere merkbeleving onder consumenten, met uitzondering van het topsegment.

Onderscheidend in ontwerp, innovatie en design
Bij fietsonderdelen en -accessoires is minder sprake van eigen technologische productinnovatie en spelen ontwerp en design minder een rol. Wel worden fietsonderdelen en -accessoires jaarlijks aangepast om aan te sluiten bij de product- en designinnovaties van de merken van Accell Group. Alleen in bepaalde specifieke productcategorieën binnen accessoires, zoals helmen, kleding en tassen spelen het onderscheidend vermogen, eigen ontwerp en design een rol. Dat is het geval bij collecties die worden verkocht onder Accell Group’s eigen merk XLC.


Gerichte marketing
Voor fietsonderdelen en -accessoires richten de marketinginspanningen zich primair op de dealers en in mindere mate direct op consumenten.


Efficiënte inkoop en productie
Fietsonderdelen en -accessoires is voor de Accell Group een handelsactiviteit. De producten van ons eigen merk XLC worden in eigen huis geselecteerd. We werken daarbij veelal samen met de leveranciers waar we ook fietsonderdelen en -accessoires van betrekken. Hiermee borgen we de hoge kwaliteitseisen die we stellen aan alle producten.

Verkoop via vakhandel, online ondersteuning en service
Net als bij fietsen spelen professioneel advies en een goede service een belangrijke rol bij de verkoop van fietsonderdelen en -accessoires. Verkoop vindt met name plaats via de fiets- en sportvakhandel, waarbij online platforms van Accell Group’s merken een ondersteunende rol hebben. De verschillende merkenorganisaties van Accell Group werken zowel op het gebied van fietsen als met betrekking tot de verkoop van fietsonderdelen en -accessoires intensief samen en trekken, waar mogelijk, gezamenlijk op richting fiets- en sportvakhandel.

 

1.6 Kerncijfers

(in euro's, tenzij anders vermeld)

    2015 2014 2013 2012
Resultaten (in miljoenen euro's)
Netto-omzet   986,4 882,4 849,0 772,5
Bedrijfsresultaat (EBIT)   58,5 44,1 33,9 32,7
Nettowinst   32,3 26,5 19,0 23,3
Vrije kasstroom 1   -31,1 38,3 -30,9 -19,9
 
Balansgegevens (in miljoenen euro's)
Groepsvermogen   305,9 281,1 240,0 239,8
Netto schuld   200,0 152,3 183,5 143,8
Balanstotaal   729,7 631,8 582,1 589,7
Werkzaam vermogen (capital employed)2   530,3 461,2 449,6 407,5
Investeringen materiële vaste activa   10,8 10,6 6,8 22,8
 
Verhoudingsgetallen (in %)
ROCE   11,0 9,6 7,5 8,0
ROE   10,6 9,4 7,9 9,7
Bedrijfsresultaat/omzet   5,9 5,0 4,0 4,2
Nettowinst/omzet   3,3 3,0 2,2 3,0
 
Gegevens per aandeel 3
Aantal uitstaande aandelen ultimo   25.270.327 24.864.956 24.402.849 23.863.432
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen   25.116.249 24.685.681 24.195.467 22.897.471
Nettowinst   1,29 1,06 0,76 0,96
Vrije kasstroom 1   -1,24 1,53 -1,23 -0,82
Groepsvermogen   12,18 11,21 9,59 9,90
Dividend 4   0,72 0,60 0,53 0,71
 
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE's)   3.037 2.796 2.926 2.776
1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2012-2014 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33).De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2014 en voorgaande jaren is 0,98422.
4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2015 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

1.7 Het aandeel


Beursnotering

De aandelen Accell Group worden sinds oktober 1998 verhandeld op de officiële markt van NYSE Euronext Amsterdam (symbool: ACCEL / ISIN: NL0009767532). Vanaf september 2008 is het aandeel Accell Group opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX).

Op 31 december 2015 waren 25.270.327 gewone aandelen van nominaal € 0,01 geplaatst. De slotkoers ultimo 2015 was € 21,07 (2014: € 13,60) waardoor de marktkapitalisatie circa € 532 miljoen bedroeg. Het aantal verhandelde aandelen was in 2015 ongeveer 6,1 miljoen stuks ten opzichte van 4,0 miljoen stuks in 2014. Gemiddeld werden afgelopen jaar circa 23.000 aandelen per handelsdag verhandeld. De slotkoers van € 21,07 per 31 december 2015 betekent een koersstijging van 55% ten opzichte van de slotkoers per 31 december 2014  (€ 13,60).

Koersontwikkeling
Melding inzake zeggenschap en kapitaalbelang

Onder de Wet Melding Zeggenschap wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de volgende opgave gepubliceerd van aandelenbelangen in Accell Group groter dan 3%:

Dividendbeleid

Accell Group streeft een stabiele dividend na gericht op een uitbetaling van tenminste 40% van de nettowinst. Zo werd in 2015 over boekjaar 2014 een keuzedividend van € 0,61 uitgekeerd per gewoon uitstaand aandeel. De pay-out ratio bedroeg 58% van de nettowinst en het dividendrendement kwam uit op 4,5% (op basis van de slotkoers van 2014). Na afloop van de keuzeperiode bleek dat 43% van de aandeelhouders van Accell Group gekozen heeft voor stockdividend.

Voorstel dividend 2015

Gezien de ontwikkelingen van de financiële resultaten is het streven van Accell Group om het uitkeringspercentage van het dividend terug te brengen naar het historisch meer gebruikelijke niveau van rond de 50%. Daarentegen vindt Accell Group ook dat de bepaling van de hoogte van het dividend geen rekening gehouden zou moeten worden met de lasten van het incident in Taiwan. Over het boekjaar 2015 zal daarom aan de aandeelhouders worden voorgesteld een dividend uit te keren van € 0,72 per aandeel (2015: € 0,61) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. De pay-out ratio komt hiermee uit op 56%. Op basis van de slotkoers van 2015 (€ 21,07) bedraagt het dividendrendement 3,4%.

Door middel van een keuzedividend kan er een hogere pay-out ratio gehanteerd worden met behoud van een sterke balans voor toekomstige acquisities. Dit past uitstekend bij Accell Group’s groeistrategie. Door het keuzedividend wordt, naast een hoog dividendrendement voor de aandeelhouders, een betere solvabiliteit bewerkstelligd. De Raad van Bestuur is van mening dat dit dividendrendement en deze vorm van dividend concurrerend is met andere aan de beurs genoteerde ondernemingen.

Investor Relations

Accell Group streeft er naar haar aandeelhouders, potentiële aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden zo accuraat, zorgvuldig en tijdig mogelijk van relevante strategische, financiële en andersoortige materiële informatie te voorzien om het inzicht in Accell Group, de actuele ontwikkelingen en de markt waarin Accell Group actief is, te verbeteren.

Het boekjaar van Accell Group is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. Op jaar- en halfjaarbasis worden de volledige financiële resultaten gepubliceerd. Daarnaast geeft Accell Group kwalitatieve trading updates in april en november over de financiële en operationele gang van zaken. Dergelijke publicaties, maar ook overige (niet-financiële) aankondigingen, benoemingen en toelichtingen worden altijd gedaan met inachtneming van de geldende regels en richtlijnen van Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten.

Voor de presentatie en toelichting van de jaar- en halfjaarcijfers worden bijeenkomsten georganiseerd met (groot)aandeelhouders, analisten en media. Voorafgaand aan publicaties van jaar- en halfjaarcijfers hanteert Accell Group gesloten periodes van respectievelijk 6 en 3 weken. Tijdens deze gesloten periodes worden geen bijeenkomsten georganiseerd of gesprekken gevoerd met (potentiele) aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden.

Accell Group voert gedurende het jaar naar zowel institutionele beleggers als particuliere beleggers een investor relations beleid. Gedurende het jaar en buiten de gesloten perioden voeren leden van de Raad van Bestuur op regelmatige basis één-op-één gesprekken met (groot)aandeelhouders en geïnteresseerde institutionele beleggers. Het valt op dat onder buitenlandse beleggers de bekendheid van en belangstelling in Accell Group toeneemt. Datzelfde geldt voor de belangstelling van beleggers die interesse hebben in duurzaamheid en corporate social responsibility, waar Accell Group met haar producten en beleid ook op inzet. Meer over het bilaterale beleid kunt u vinden op de website van Accell Group.

In 2015 zijn, net als voorgaande jaren, bijeenkomsten en site visits voor (particuliere) beleggers en aandeelhouders bij de verschillende Accell Group bedrijven georganiseerd. Daarnaast zijn er verschillende interviews gegeven aan financiële media, zowel tijdens de cijferperiode als erna.

Financiële agenda 2016

Voor 2016 zijn de volgende publicatiedata en overige relevante data geagendeerd:


29 maart 2016
Registratiedatum Algemene Vergadering van Aandeelhouders

26 april 2016
Trading update

26 april 2016
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

28 april  2016
Ex-dividend notering

29 april 2016
Registratiedatum dividendgerechtigden

2 mei 2016 - 17 mei 2016
Keuzeperiode dividend

18 mei 2016
Vaststelling ruilverhouding keuzedividend

20 mei 2016
Betaalbaarstelling dividend

22 juli 2016
Publicatie halfjaarcijfers

15 november 2016
Trading update
 
 

1.8 Raad van Bestuur


De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:
ir. R.J. (René) Takens (1954)
Voorzitter Raad van Bestuur (CEO)

De heer Takens trad in 1999 toe tot Accell Group als CEO. Na zijn studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Twente begon hij zijn loopbaan bij de Svedex Bruynzeel Group, waar hij tien jaar werkzaam was, laatstelijk als algemeen directeur. Vervolgens werkte hij zeven jaar als algemeen directeur Italië voor CSM.drs. H.H. (Hielke) Sybesma RC (1967)
Lid Raad van Bestuur (CFO)

De heer Sybesma trad in 1995 in dienst bij Accell Group als manager Financiën bij dochteronderneming Batavus. In de jaren daarna is de heer Sybesma nauw betrokken geweest bij diverse dochterondernemingen van Accell Group. Sinds april 2001 is de heer Sybesma CFO van Accell Group. Na de afronding van de studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen begon hij zijn loopbaan als financieel consultant bij PriceWaterhouseCoopers, waar hij vijf jaar werkzaam was. De heer Sybesma is tevens Register Controller (1995, VU Amsterdam).


ir. J.M. (Jeroen) Snijders Blok (1959)
Lid Raad van Bestuur (COO)

De heer Snijders Blok studeerde Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Twente en trad in 1992 in dienst bij Accell Group. Hij startte zijn werkzaamheden bij de afdeling automatisering. In de jaren daarna was hij logistiek manager bij Batavus en Hercules en werd hij vervolgens benoemd tot bedrijfsleider van Batavus. In 1999 werd hij na de overname van Sparta benoemd tot algemeen directeur van deze dochteronderneming. Sinds april 2004 is hij COO van Accell Group.


drs. J.J. (Jeroen) Both (1964)
Lid Raad van Bestuur (CSCO)

De heer Both is in dienst bij Accell Group sinds 2015. Na zijn studie Economie in Groningen is hij zijn loopbaan begonnen in 1989 bij British American Tobacco. De heer Both heeft verschillende functies bekleed in supply chain, procurement en productie. Hij heeft een rijke internationale ervaring opgebouwd zowel in West- & Oost-Europa alsmede in Azië, alwaar hij als directeur supply chain leiding heeft gegeven aan de invoering en management van de centrale supply chain organisaties in Moskou en Singapore.
 

1.9 Bericht van de Bestuursvoorzitter


2015 is een jaar waar we tevreden op terugkijken. Op een breed front zijn prima resultaten behaald. Vooral de populariteit van elektrische fietsen in de ons omringende landen stuwde de verkoopcijfers. In dit marktsegment hebben we een zeer sterke positie. Bij de performance e-bikes zijn we de onbetwiste marktleider. De traditionele fiets verliest enigszins terrein, maar dit gaat ten gunste van de elektrische fiets. In de Verenigde Staten wordt de elektrische fiets nog niet omarmd. Het rendement op die afzetmarkt ligt nog onder het gewenste niveau. De markt trekt er wel schoorvoetend aan. We blijven de ontwikkelingen scherp volgen. Naast omzetstijging op de fietsmarkt laat ook ons fietsonderdelen en -accessoires segment een gezonde groei zien. De omzet steeg respectievelijk met 9% en 19%. Getallen waar we blij mee zijn. Aan dit succes hebben Comet in Spanje en het Deense Cycle Service Nordic mede bijgedragen. De acquisitie van deze bedrijven in 2014 en 2015 werpt vruchten af.

Onze medewerkers toonden in 2015 aan hoeveel innovatiekracht in het bedrijf huist. Zij zijn er weer in geslaagd nieuwe technologieën en innovaties te ontwikkelen. Met een assortiment geweldige fietsen als resultaat. Ik ben dan ook trots op de awards die zij afgelopen jaar wonnen: maar liefst 13 in verschillende categorieën. Mede door deze successen zijn omzet en resultaat van Accell Group in 2015 sterk gegroeid. We blijven bovengemiddeld investeren in innovatie en designs. Nieuwe ideeën ontwikkelen is altijd onze kracht geweest en onze passie.

In de Verenigde Staten zien we een wisselend beeld. In de traditionele fietsvakhandel blijven we het lastig hebben, bij multisport-ketens is onze positie juist verbeterd. Onze merken Diamondback en Ghost staan daar heel sterk. Ook maakte de Amerikaanse consument voor het eerst kennis met ons merk Haibike. Hier verwachten wij voor 2016 veel van. In fietsonderdelen en -accessoires verloren we terrein. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten hebben onze volle aandacht. Samen met het management wordt de herpositionering en distributiestrategie van het merk Raleigh onderzocht. Hetzelfde geldt voor het segment onderdelen & -accessoires.

Een grote schok was een delict bij een dochteronderneming van Accell Group in Taiwan. We laten deze tegenslag het succes van onze bedrijven in het afgelopen jaar echter niet overschaduwen.De ingezette professionalisering van de organisatie gaat onverminderd door. Vanuit een sterke basis zijn we klaar om de kansen en uitdagingen in mooie groeicijfers om te zetten. Ik ben dan ook blij met de komst van Jeroen Both in de Raad van Bestuur. Hij gaat als Chief Supply Chain Officer de supply chain verder professionaliseren zodat we samen met onze leveranciers kunnen werken aan een geringer kapitaalbeslag, lagere kosten en meer betrouwbaarheid in de hele supply chain. In de tweede helft van 2016 verwachten we de eerste resultaten.

Een blik in de toekomst levert een positief beeld op met groeikansen op meerdere markten. Trends op het gebied van lifestyle, mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en bewegen gaan de populariteit van fietsen internationaal een impuls geven. Wij staan klaar om ook daar onze kansen te benutten.

Met dit jaarverslag 2015 geven wij inzicht in zowel financiële als niet-financiële waardecreatie. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen horen bij onze producten. Het betekent dat wij open staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en deze meenemen in onze producten en activiteiten. Accell Group onderschrijft de principes die besloten liggen in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Namens de hele Raad van Bestuur dank ik onze stakeholders voor het in ons gestelde vertrouwen. In het bijzonder onze collega’s in de hele wereld. De inspanningen die zij leverden hebben onmiskenbaar bijgedragen aan het succes van 2015. Dank!


René Takens
Voorzitter Raad van Bestuur Accell Group