Terug naar boven

1.3 Rapporteringraamwerk en richtlijnen


Financiële administratie

Omtrent de inrichting en handhaving van de financiële administratie en rapportage worden aan de medewerkers van de financiële afdelingen richtlijnen en instructies gegeven, waarvan de details zijn weergegeven in een naslagwerk. Deze richtlijnen en instructies voldoen aan de geldende IFRS-standaarden.

Transparantiebenchmark

Accell Group neemt deel aan de Transparantiebenchmark (TB), een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen en eindigde in 2015 op plaats 74 (2014: 77).

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) is de internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Het jaarverslag van Accell Group is opgesteld op basis van de GRI G4 'Core'. De GRI-inhoudsopgave is te vinden op de website van Accell Group. Accell Group heeft geen externe Assurance verkregen op de GRI G4 'Core' omdat zij de accountant daartoe niet de opdracht heeft gegeven.

Corporate Governance code

In Hoofdstuk 6 - 'Governance & compliance' van dit jaarverslag staat de naleving van de Corporate Governance code beschreven.
 

1.3.1