Terug naar boven

1.9 Bericht van de Bestuursvoorzitter


2015 is een jaar waar we tevreden op terugkijken. Op een breed front zijn prima resultaten behaald. Vooral de populariteit van elektrische fietsen in de ons omringende landen stuwde de verkoopcijfers. In dit marktsegment hebben we een zeer sterke positie. Bij de performance e-bikes zijn we de onbetwiste marktleider. De traditionele fiets verliest enigszins terrein, maar dit gaat ten gunste van de elektrische fiets. In de Verenigde Staten wordt de elektrische fiets nog niet omarmd. Het rendement op die afzetmarkt ligt nog onder het gewenste niveau. De markt trekt er wel schoorvoetend aan. We blijven de ontwikkelingen scherp volgen. Naast omzetstijging op de fietsmarkt laat ook ons fietsonderdelen en -accessoires segment een gezonde groei zien. De omzet steeg respectievelijk met 9% en 19%. Getallen waar we blij mee zijn. Aan dit succes hebben Comet in Spanje en het Deense Cycle Service Nordic mede bijgedragen. De acquisitie van deze bedrijven in 2014 en 2015 werpt vruchten af.

Onze medewerkers toonden in 2015 aan hoeveel innovatiekracht in het bedrijf huist. Zij zijn er weer in geslaagd nieuwe technologieën en innovaties te ontwikkelen. Met een assortiment geweldige fietsen als resultaat. Ik ben dan ook trots op de awards die zij afgelopen jaar wonnen: maar liefst 13 in verschillende categorieën. Mede door deze successen zijn omzet en resultaat van Accell Group in 2015 sterk gegroeid. We blijven bovengemiddeld investeren in innovatie en designs. Nieuwe ideeën ontwikkelen is altijd onze kracht geweest en onze passie.

In de Verenigde Staten zien we een wisselend beeld. In de traditionele fietsvakhandel blijven we het lastig hebben, bij multisport-ketens is onze positie juist verbeterd. Onze merken Diamondback en Ghost staan daar heel sterk. Ook maakte de Amerikaanse consument voor het eerst kennis met ons merk Haibike. Hier verwachten wij voor 2016 veel van. In fietsonderdelen en -accessoires verloren we terrein. De ontwikkelingen in de Verenigde Staten hebben onze volle aandacht. Samen met het management wordt de herpositionering en distributiestrategie van het merk Raleigh onderzocht. Hetzelfde geldt voor het segment onderdelen & -accessoires.

Een grote schok was een delict bij een dochteronderneming van Accell Group in Taiwan. We laten deze tegenslag het succes van onze bedrijven in het afgelopen jaar echter niet overschaduwen.De ingezette professionalisering van de organisatie gaat onverminderd door. Vanuit een sterke basis zijn we klaar om de kansen en uitdagingen in mooie groeicijfers om te zetten. Ik ben dan ook blij met de komst van Jeroen Both in de Raad van Bestuur. Hij gaat als Chief Supply Chain Officer de supply chain verder professionaliseren zodat we samen met onze leveranciers kunnen werken aan een geringer kapitaalbeslag, lagere kosten en meer betrouwbaarheid in de hele supply chain. In de tweede helft van 2016 verwachten we de eerste resultaten.

Een blik in de toekomst levert een positief beeld op met groeikansen op meerdere markten. Trends op het gebied van lifestyle, mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en bewegen gaan de populariteit van fietsen internationaal een impuls geven. Wij staan klaar om ook daar onze kansen te benutten.

Met dit jaarverslag 2015 geven wij inzicht in zowel financiële als niet-financiële waardecreatie. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen horen bij onze producten. Het betekent dat wij open staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en deze meenemen in onze producten en activiteiten. Accell Group onderschrijft de principes die besloten liggen in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Namens de hele Raad van Bestuur dank ik onze stakeholders voor het in ons gestelde vertrouwen. In het bijzonder onze collega’s in de hele wereld. De inspanningen die zij leverden hebben onmiskenbaar bijgedragen aan het succes van 2015. Dank!


René Takens
Voorzitter Raad van Bestuur Accell Group

1.9.1