Terug naar boven

3.1 Financiële resultaten

De groepsomzet steeg in 2015 met 12% naar € 986,4 miljoen. Op autonome basis nam de omzet toe met 9%. Het valuta-omrekeneffect bedroeg € 34,4 miljoen positief met name door de omrekening van de US dollar, Britse pond en Taiwanese dollar.

De toegevoegde waarde (netto omzet minus materiaalkosten en inkomende transportkosten) als percentage van de omzet kwam uit op 31,7% (2014: 30,4%). De absolute toegevoegde waarde steeg met 17% naar € 313,0 miljoen (2014: € 268,3 miljoen). De toegevoegde waarde werd in 2015 beïnvloed door een verbetering van de onderliggende marges, minder kortingen en de verkoopmix. De verkoopmix is in 2015 gunstiger door een stijging van de verkoop van elektrische fietsen. Daarnaast dragen de acquisities van Comet en CSN positief bij aan de hogere toegevoegde waarde.

De personeelskosten zijn in 2015 gedaald tot 12,1% van de omzet (2014: 12,2%). De overige bedrijfskosten (exclusief de incidentele lasten) zijn gestegen naar 12,3% van de omzet (2014: 12,1%). De totale operationele kosten (exclusief incidentele lasten) bedroegen in 2015 € 250,5 miljoen, zijnde 25,4% van de omzet (2014: 25,3%).

Het bedrijfsresultaat (exclusief incidentele baten en lasten) is in 2015 gestegen naar € 62,5 miljoen (2014: € 44,8 miljoen). Het effect van valuta-omrekening op het bedrijfsresultaat is gering. Het resultaat uit minderheidsdeelnemingen bedroeg in 2015 € 0,9 miljoen negatief (2014: € 0,4 miljoen) vanwege een voorziening op een lening aan een minderheidsdeelneming.

De financiële baten en lasten zijn per saldo uitgekomen op € 9,1 miljoen negatief (2014: € 8,8 miljoen negatief). De hogere financiële lasten ten opzichte van 2014 worden veroorzaakt door gemiddeld hogere bankstanden.

Het effectieve belastingtarief steeg naar 33,5% (2014: 25,9%) en wordt negatief beïnvloed door het incident in Taiwan. Het effectieve belastingtarief zonder het effect van het incident in Taiwan bedraagt 31% en wordt beïnvloed door de stijging van de resultaten in Duitsland en het niet activeren van compensabele verliezen in Noord-Amerika.

De nettowinst over het boekjaar 2015 bedroeg € 32,3 miljoen (2014: € 26,5 miljoen). Zonder de invloed van het incident in Taiwan bedroeg de nettowinst 36,3 miljoen; een stijging van 37% ten opzichte van 2014.