Terug naar boven

5.1 Een duurzaam product
De congestie van steden is over de hele wereld een groeiend probleem. Het veroorzaakt luchtvervuiling, gezondheidsproblemen en economische schade. De fiets en e-bike kunnen meehelpen met het oplossen van dit probleem. Naast duurzame mobiliteit levert fietsen ook een bijdrage aan het verbeteren van de volksgezondheid. In onze samenleving zijn obesitas en gebrek aan beweging belangrijke veroorzakers van gezondheidsproblemen. Uit onderzoek van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat mensen die regelmatig fietsen de conditie hebben van een sporter en fysiek zo’n 10 jaar jonger zijn dan hun werkelijke leeftijd. Ze hebben meer weerbaarheid tegen ziektes en 50% minder kans op een hartaanval.

Groene en gezonde mobiliteit

Accell Group draagt bij aan duurzame en gezonde mobiliteit door het aanbieden van een duurzaam vervoermiddel. We gaan telkens weer een stap verder met innovatieve concepten en oplossingen, zoals de Speed Pedelec. Deze elektrische fiets geeft trapondersteuning tot maximaal 45 km/u. Om deze topsnelheid te realiseren moet wel serieus mee getrapt worden. De kruissnelheid ligt rond de 35-38 km/u. Deze snelheid maakt de Speed Pedelec uitermate geschikt voor woon-werkverkeer over langere afstanden. Het is dus een serieus alternatief voor de auto.

Lobby voor veiligheid en duurzaamheid

Accell Group zet zich in voor de belangen van de consument en de sector. Samen met andere organisaties voeren we een krachtige lobby voor een veilige fietsomgeving. Onder de vlag van CONEBI participeren we vanuit de Europese industrie in een lobby voor goede regelgeving rondom de Speed Pedelec. Ook neemt Accell Group deel aan het brede maatschappelijke vraagstuk van duurzame mobiliteit en het ontlasten van verkeersstromen in en tussen steden.

Initiatieven ondersteunen

Accell Group bevordert de gezondheid van consumenten door het aanbieden van producten die gezond bewegen en sporten stimuleren. In lijn daarmee ondersteunen we initiatieven die jonge mensen aan het bewegen brengen en maatschappelijke problemen als overgewicht beogen terug te dringen. Ook helpen we organisaties die het gebruik van de fiets als gangbaar vervoermiddel promoten in landen in ontwikkeling. Zo steunt Accell Group de non-profit organisatie World Bike Relief (WBR), Raleigh is betrokken bij Re-Cycle Bikes for Africa.

Accell Group zal jaarlijks meer dan één miljoen euro besteden aan initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit, het bevorderen van gezondheid en veiligheid van de consument en het langer mobiel houden van ouderen. In het jaar 2015 is deze doelstelling gerealiseerd.
Duurzaam naar werk

Accell Group wil een voorbeeldfunctie vervullen en stimuleert eigen medewerkers om op een duurzame manier naar het werk te reizen. De doelstelling is dat minder dan 50% van onze medewerkers individueel met een niet-duurzaam vervoersmiddel naar het werk komt. In 2014 is deze doelstelling voor het eerst gerealiseerd. Het aantal medewerkers dat individueel met een niet-duurzaam vervoersmiddel naar het werk komt is in 2015 verder afgenomen tot 40%. De groei van de categorie ´Overig duurzaam´ is met name afkomstig van onze Aziatische ondernemingen, waar veel medewerkers te voet of met een elektrische tweewieler naar hun werk gaan.

Veiligheid consument

Op het gebied van veiligheid doet Accell Group geen concessies. Onze producten zijn samengesteld uit hoogwaardig kwalitatieve materialen. Elk product voldoet aan de hoogste internationale veiligheidsnormen, zoals vastgelegd in o.a. ISO (Wereld), ASTM (USA), EN (Europa) en de IEC normen voor elektrische componenten.

Accell Group is betrokken in werkgroepen en organisaties die een veilig gebruik van de fiets in het verkeer bevorderen. Ook geven we voorlichting aan vakhandel en consumenten over veilig en verantwoord gebruik en onderhoud van met name elektrische fietsen en de Speed Pedelec.