Terug naar boven

6.1 Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:drs. A.J. (Ab) Pasman (1950)

Voorzitter

De heer Pasman (Nederlandse nationaliteit) is op 22 april 2010 benoemd tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Pasman was tussen 2003 en 2008 lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Grolsch N.V. en werd daar in 2004 benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij vervult commissariaten bij de volgende niet-beursgenoteerde vennootschappen: Berenschot Holding B.V. en Westland Kaas Groep B.V. De benoemingstermijn van de heer Pasman loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2018.


drs. J. (Jan) van den Belt (1946)
Vicevoorzitter

De heer Van den Belt (Nederlandse nationaliteit) is op 20 april 2006 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij was tot en met oktober 2008 CFO en lid van de Raad van Bestuur van Océ N.V. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van Groeneveld Groep B.V., Attero Holding N.V., N.V. Holmatro, en van de Bosal Council en bestuurslid van de Stichting Ahold Continuïteit. Daarnaast is hij Raad (plaatsvervanger) bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De heer Van den Belt kwalificeert als de zogenoemde financieel expert als bedoeld in best practice bepaling III.3.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code. De benoemingstermijn van de heer Van den Belt loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2018.
ir. P.B. (Peter) Ernsting (1958)

De heer Ernsting (Nederlandse nationaliteit) is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2011 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Ernsting is benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen na aanbeveling door de Centrale Ondernemingsraad. De heer Ernsting is met ingang van juni 2011 senior Vice President, Group Supply Chain, en lid van de Executive Committee bij Carlsberg. De heer Ernsting heeft daarvoor diverse managementfuncties bekleed bij Unilever N.V. in binnen- en buitenland. De benoemingstermijn van de heer Ernsting loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2019.
 
drs. A. (Aad) Kuiper (1960)

De heer Kuiper (Nederlandse nationaliteit) is tijdens de Algemene Aandeelhouders-vergadering van 25 april 2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Kuiper is sinds 1997 werkzaam bij Hunter Douglas, momenteel in de functie van Vice President, en President & CEO van Hunter Douglas EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). De heer Kuiper heeft tussen 1987 en 1997 diverse managementfuncties bekleed bij Akzo Nobel, in binnen- en buitenland. De heer Kuiper was voorzitter van de Raad van Advies van Scheuten S.A.R.L. tot eind 2014, is lid van de Raad van Commissarissen van Bonarius Holding B.V. en per 1 februari 2015 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Infotheek International B.V. De benoemingstermijn van de heer Kuiper loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2017.