Terug naar boven

3 Prestaties van de groep


In 2015 zijn de ondernemingen van Accell Group weer succesvol geweest. De samenwerking van onze bedrijven is geïntensiveerd en met name in de supply chain worden veel verbeteringen geïnitieerd waarvan we de eerste voordelen in 2016 verwachten. Samen met de acquisities eind 2014 en begin 2015 heeft Accell Group zowel operationeel als financieel goede resultaten behaald.


Acquisities
Begin januari 2015 hebben we het bedrijf Cycle Service Nordic in Denemarken overgenomen. Deze overname betekende een verdere uitbreiding van het segment fietsonderdelen & -accessoires en past goed binnen onze internationale groeistrategie. Er wordt gestreefd naar een dekkend onderdelen- en accessoiresnetwerk in Europa en Noord-Amerika om zo onze markten optimaal te kunnen bedienen en schaalvoordelen te realiseren. Tegelijkertijd kunnen we op deze manier de samenwerking met onze dealers verder versterken en de mogelijkheden voor cross-selling met de verkoop van fietsen vergroten. Hierin speelt ons eigen onderdelenmerk XLC een belangrijke rol.
Incident Taiwan
Nadat recentelijk duidelijk is geworden dat een medewerker van één van de eigen Aziatische organisaties (Accell Asia Taiwan) geld heeft ontvreemd van de bankrekening van het bedrijf heeft Accell Group een onderzoek ingesteld naar de aard, oorzaak en impact van deze diefstal. Voor dit onderzoek is een internationaal forensisch accountantsbureau ingeschakeld. Verder heeft Accell direct juridische ondersteuning in Taiwan gevraagd en is er contact gelegd met de lokale autoriteiten voor de aangifte van de diefstal. Het onderzoek heeft na zorgvuldige analyse tot de conclusie geleid dat het een op zichzelf staand incident betreft bij de vestiging AAT in Taiwan. De schade voor Accell Group wordt geschat op maximaal € 4 miljoen. De conclusies van het verrichte onderzoek zijn verwerkt in een plan van maatregelen om het stelsel van interne beheersing verder aan te scherpen.

 

3.1 Financiële resultaten

De groepsomzet steeg in 2015 met 12% naar € 986,4 miljoen. Op autonome basis nam de omzet toe met 9%. Het valuta-omrekeneffect bedroeg € 34,4 miljoen positief met name door de omrekening van de US dollar, Britse pond en Taiwanese dollar.

De toegevoegde waarde (netto omzet minus materiaalkosten en inkomende transportkosten) als percentage van de omzet kwam uit op 31,7% (2014: 30,4%). De absolute toegevoegde waarde steeg met 17% naar € 313,0 miljoen (2014: € 268,3 miljoen). De toegevoegde waarde werd in 2015 beïnvloed door een verbetering van de onderliggende marges, minder kortingen en de verkoopmix. De verkoopmix is in 2015 gunstiger door een stijging van de verkoop van elektrische fietsen. Daarnaast dragen de acquisities van Comet en CSN positief bij aan de hogere toegevoegde waarde.

De personeelskosten zijn in 2015 gedaald tot 12,1% van de omzet (2014: 12,2%). De overige bedrijfskosten (exclusief de incidentele lasten) zijn gestegen naar 12,3% van de omzet (2014: 12,1%). De totale operationele kosten (exclusief incidentele lasten) bedroegen in 2015 € 250,5 miljoen, zijnde 25,4% van de omzet (2014: 25,3%).

Het bedrijfsresultaat (exclusief incidentele baten en lasten) is in 2015 gestegen naar € 62,5 miljoen (2014: € 44,8 miljoen). Het effect van valuta-omrekening op het bedrijfsresultaat is gering. Het resultaat uit minderheidsdeelnemingen bedroeg in 2015 € 0,9 miljoen negatief (2014: € 0,4 miljoen) vanwege een voorziening op een lening aan een minderheidsdeelneming.

De financiële baten en lasten zijn per saldo uitgekomen op € 9,1 miljoen negatief (2014: € 8,8 miljoen negatief). De hogere financiële lasten ten opzichte van 2014 worden veroorzaakt door gemiddeld hogere bankstanden.

Het effectieve belastingtarief steeg naar 33,5% (2014: 25,9%) en wordt negatief beïnvloed door het incident in Taiwan. Het effectieve belastingtarief zonder het effect van het incident in Taiwan bedraagt 31% en wordt beïnvloed door de stijging van de resultaten in Duitsland en het niet activeren van compensabele verliezen in Noord-Amerika.

De nettowinst over het boekjaar 2015 bedroeg € 32,3 miljoen (2014: € 26,5 miljoen). Zonder de invloed van het incident in Taiwan bedroeg de nettowinst 36,3 miljoen; een stijging van 37% ten opzichte van 2014.
 

3.2 Financiële positie

Het balanstotaal kwam per ultimo 2015 uit op € 729,7 miljoen (2014: € 631,8 miljoen). Het totale werkkapitaal bedroeg € 337,7 miljoen (2014: € 269,2 miljoen); in relatie tot de omzet bedroeg het werkkapitaal 34,2% (2014: 30,5%).

De waarde van de voorraad neemt toe door de stijging van kostprijzen in het algemeen en door de toename van het aantal duurdere fietsen waarvoor een langere doorlooptijd geldt dan gemiddeld. De waarde van de voorraad componenten is gestegen door hogere kostprijzen en vervroegde productieplanning om een betere beschikbaarheid voor de markt te hebben. De totale voorraadwaarde bedroeg eind 2015 € 338,7 miljoen (2014: € 244,5 miljoen). Accell Group zal maatregelen nemen om de voorraadposities te reduceren.

De debiteurenpositie per ultimo 2015 kwam uit op € 134,6 miljoen (2014: € 133,3 miljoen). Onder invloed van de hogere kostprijzen van goederen onderweg en de hogere voorraadposities is het totaal aan handelscrediteuren eind 2015 gestegen tot € 135,6 miljoen (2014: € 108,5 miljoen).

Het werkzaam vermogen (Capital Employed) is gestegen naar € 530,3 miljoen (2014: € 461,2 miljoen). Het rendement op het werkzaam vermogen per ultimo boekjaar kwam uit op 11,0% (2014: 9,6%).

Het eigen vermogen per eind 2015 bedroeg € 305,9 miljoen (2014: € 281,1 miljoen). Naast de gerealiseerde winst werd het eigen vermogen beïnvloed door de betaling van een contant dividend van € 8,7 miljoen (2014: € 7,2 miljoen).

Door de stijging van het balanstotaal, daalde de solvabiliteit per ultimo 2015 naar 41,9% (2014: 44,5%). De nettoschuld (totaal aan leningen, bankkrediet en kasposities) steeg naar € 200,0 miljoen per ultimo 2015 (2014: € 152,3 miljoen).

De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 19,0 miljoen negatief (2014: € 38,2 miljoen positief). De operationele kasstroom voor werkkapitaal en voorzieningen was 29% hoger op € 68,9 miljoen (2014: € 53,3 miljoen). De kasstroom op werkkapitaal was € 68,3 miljoen negatief (2014: € 2,8 miljoen positief) door een hogere voorraad- en debiteurenpositie. Ook de crediteurenpositie is hoger dan vorig jaar. De vrije kasstroom bedroeg € 31,1 miljoen negatief (2014: € 38,3 miljoen positief).

Winst per aandeel en dividend

De winst per aandeel op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (per ultimo 25.116.249 aandelen) is in 2015 met 22% gestegen tot € 1,29 (2014: € 1,06). Door uitgifte van 398.702 aandelen uit hoofde van het stockdividend over het boekjaar 2014 is de correctiefactor voor de winst per aandeel van voorgaande jaren 0,9842.

Over het boekjaar 2015 zal aan de aandeelhouders worden voorgesteld een dividend uit te keren van € 0,72 per aandeel (2015: € 0,61) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. De pay-out ratio komt hiermee uit op 56%. Op basis van de slotkoers van 2015 (€ 21,07) bedraagt het dividendrendement 3,4%.

Bij het voorstel van dit dividend is er rekening mee gehouden dat de incidentele kosten niet tot een lager dividend leiden.

Vooruitzichten

Fietsen staat sterk in de belangstelling, zowel voor mobiliteit, milieubewustzijn en gezondheid. De fiets is als lifestyle product ook populair onder de jeugd. Door de introductie en doorontwikkeling van de elektrische fiets heeft een gebruiker een serieus alternatief als het gaat om mobiliteit. Veel nationale en regionale overheden binnen en buiten Europa blijven het gebruik van de fiets als alternatief vervoersmiddel stimuleren. Deze ontwikkelingen zullen een positief effect hebben op de vraag naar fietsen, onderdelen & accessoires.

Accell Group gaat door met het uitbouwen van de posities, waarbij de huidige positie in het midden- en hogere segment een sterke basis biedt en op de korte en lange termijn synergievoordelen zal opleveren. In het verlengde daarvan zal uitbouw van de onderdelen en -accessoires de propositie van Accell Group verder verbeteren. Daarnaast zal Accell Group ook in 2016 actief zoeken naar mogelijke schaalvergroting, zowel autonoom als via overnames die passen binnen het profiel en de (merk)portfolio van de groep, complementair zijn en op korte termijn waarde aan de groep toevoegen in termen van rendement en synergie. De gunstige onderliggende trends in combinatie met de verbeterde macro-economische omstandigheden en hoger consumentenvertrouwen zullen naar verwachting positief bijdragen aan de resultaten van Accell Group. Met verdere schaalvergrotingen en benutting van synergie- en efficiëntievoordelen op gebieden als inkoop, productie, ontwikkeling en marketing versterkt de concurrentiekracht en de winstpotentie.

In lijn met deze ontwikkelingen verwacht Accell Group, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 2016 een verdere stijging van de omzet en het resultaat.


 

3.3 Duurzaamheid en innovatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een onderwerp waar Accell Group veel aandacht aan besteedt. Accell Group produceert een duurzaam product dat bijdraagt aan een gezonde levensstijl en vermindering van CO2 uitstoot. Daar hoort bij dat wij onze productie voor mens en milieu zo vriendelijk mogelijk inrichten. Meer over ons MVO-beleid kunt u terugvinden in het hoofdstuk 5 'Maatschappij en Milieu' op pagina 61 van dit jaarverslag.


3.4 Awards 2015


Batavus Quip

De Batavus Quip werd vanwege originaliteit bekroond met de speciale ‘Good Industrial Design for Excellence’ award. De jury was vooral onder de indruk van de durf van Batavus om 'anders' te zijn, de Batavus Quip breekt met het standaard uiterlijk van een fiets.
Ghost Lector ULC World Cup

Met de Lector ULC World Cup is een nieuw model in de serie van race-georiënteerde hardtails geïntroduceerd. Het model is voorzien van een Tune 29" wielset en een licht carbon frame waardoor het totale gewicht laag blijft. Innovatieve componenten zoals een volledige SRAM XX1 afmontage, Ritchey WCS carbon montage-onderdelen en Rockshox upside down carbon vork geven deze fiets uitstekende rijeigenschappen.


 

Ghost Lector WC

Deze nieuwe versie van onze legendarische LECTOR is een race-georiënteerde lichtgewicht carbon hardtail met 29" wielen, die het agressieve, cutting edge design gemeen heeft mijn zijn meermaals-bekroonde tegenhanger RIOT, en een uitbreiding is op de GHOST productlijn. In het verleden werd de naam "LECTOR" gebruikt om de beste modellen in de GHOST-Bikes portfolio aan te duiden. Dit product verdient de naam LECTOR volledig op eigen kracht.
Diavelo After5

De Diavelo is één van 's werelds lichtste 45 km/h speed bikes. Dit is een fiets van hoogwaardige kwaliteit voor mensen die de hoogste eisen stellen aan luxe-uitrusting. Het frame is gemaakt van autoclaaf koolstofvezels met een laag Kevlar vezels die het frame extra stevigheid geven. Het frame en de voorvork zijn ontworpen door Protanium.


 

Diavelo ECOFRIENDLY

Het hout dat wordt gebruikt voor de ÖKOVÄNLIG, wat 'milieuvriendelijk' betekent, is PEFC-gecertificeerd triplex, op een milieuvriendelijke manier geoogst en geproduceerd in Duitsland. Deze e-bike heeft speciaal ontworpen aluminium onderdelen die de twee multiplex panelen aan elkaar verbinden en waarin de twee wielen gemonteerd worden, en voldoet aan EN en ISO-normen. De eenvoudig te verwijderen Protanium lithium batterij bevindt zich tussen de multiplex constructie.
Ghost Riot 9 LC

Deze fiets combineert gedetailleerde innovatieve oplossingen met een dynamisch design. Het hart van het koolstofvezel frame is de “patent-pending” RIOT Link, een achter veringsysteem met een verhoogd prestatieniveau. Dit mechanische systeem is discreet geïntegreerd en zorgt voor goede balans in het ontwerp van het frame. Geavanceerde productieprocessen en componenten, waaronder de Disconnect rem-bevestigingen dragen bij aan het prachtige uiterlijk van dit product.


 

Raleigh RXC Pro Disc

Met een gewicht van rond de 8 kilo rijdt de RXC Pro makkelijk op wegen, onverharde paden, modder en gras. Hij is uitgerust met een betrouwbare Di2 schakeling die met het lichtste tikje zorgt voor de juiste versnelling. Zelfs wanneer het crossseizoen voorbij is, blijft deze fiets ”fun”.
Raleigh Clubman Disc

De Clubman Disc voelt zich duidelijk op zijn gemak bij snelheid en is een uitermate geschikte fiets voor woon-werkverkeer. Standaard afgemonteerd met Shimano Tiagra maakt dat deze fiets altijd in is voor een snelheidsavontuur, dicht bij huis of voor lange ritten door het landschap.


 

Yuba Spicy Curry

Yuba Bicycles en Currie Technologies werkte samen voor de lancering van de Spicy Curry, een krachtige elektrische bakfiets, ontworpen om stedelijke mobiliteit aan te moedigen en een autovrij leven mogelijk te maken. Naast de krachtige centerdrive elektromotor heeft de Spicy Curry een low-rider laadrek, geïntegreerd slot en adapter voor Yepp kinderzitjes, en plug-in bagagesysteem met optionele laadbak.
Haibike s-Duro Hard Four RX Kids 24

Dit Haibike model is ontworpen om de jonge "generatie e" te enthousiasmeren voor e-bikes en fietsen. Verschillen in kracht en uithoudingsvermogen worden gecompenseerd door de beproefde en geteste centrale Yamaha motor met "zero-cadans support". Hydraulische schijfremmen, een Shimano 9-speed versnellingssysteem, aluminium hollow-section velgen en Schwalbe Table Top banden zijn voorbeelden van de hoogwaardige componenten die in dit model zijn gebruikt. 

Winora Radius

Als compacte e-bike is de Winora Radius de perfecte metgezel voor stedelijke avonturiers. Draaibare en opvouwbare onderdelen en de in de boven buis geïntegreerde greep, zorgen ervoor dat deze e-bike gemakkelijk te hanteren is en comfortabel op te slaan, zelfs in de kleinste ruimtes. Deze lijn van e-bikes wordt aangedreven door een 250W Yamaha PW centrale motor en een 400Wh lithium-ion batterij.
Diavelo Opblaasbare jas

De Diavelo opblaasbare jas is speciaal ontwikkeld voor berijders van de elektrische Speedbike categorie. Deze jas beschermt tegen kou en wind zodra hij wordt opgeblazen. Wanneer opgevouwen, neemt de jas beperkte ruimte in beslag en is daarom gemakkelijk in een rugzak of andere zak op te bergen. 

Diavelo Stuurpen met geïntegreerd display

Protanium electric bike components ontwikkelt geïntegreerde onderdelen voor elektrische fietsen, en presenteerde onlangs het geïntegreerde display voor fietsen. Het display is elegant geïntegreerd in de pen, maar nog steeds verwijderbaar. Het display wordt opgeladen met behulp van inductie. Het display wordt bediend via een Bluetooth verbinding met het bedieningspaneel op het stuur. Het display fungeert ook als sleutel voor het elektrische systeem.