Terug naar boven

7.3 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten

(in duizenden euro's)

  2015 2014
    herzien1
 
Nettowinst 32.286 26.500
     
Items die naderhand niet naar de winst- en verliesrekening gereclassificeerd worden    
Herberekening pensioenverplichtingen -1.858 5.111
Mutatie belastinglatenties 622 -1.051
  -1.236 4.060
Items die naderhand mogelijk naar de winst- en verliesrekening gereclassificeerd worden    
Reële waardeaanpassing financiële instrumenten -1.616 14.997
Omrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten 4.069 6.193
Mutatie belastinglatenties 380 -3.635
  2.833 17.555
     
Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 33.883 48.115
1) De vergelijkende informatie 2014 is gewijzigd vanwege de retrospectief toegepaste wijziging in de verantwoording van de Engelse pensioenvordering, zie pagina 120.