Terug naar boven

7.5 Geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen vermogen

(in duizenden euro's)

  Geplaatst kapitaal Agio- reserve Hedging reserve Omrekenings- reserve Overige wettelijke reserves Overige reserves Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen
Stand per 1 januari 2014 244 44.442 -9.047 -12.735 1.530 196.529 19.020 239.983
 
Foutenherstel Engels pensioenfonds           40   40
Herziene stand per 1 januari 2014 244 44.442 -9.047 -12.735 1.530 196.569 19.020 240.023
                 
Mutatie wettelijke reserve immateriële vaste activa         -359 359   0
Herberekening pensioenverplichtingen           5.111   5.111
Reële waardeaanpassing financiële instrumenten     14.997         14.997
Mutatie belastinglatenties     -3.635     -1.051   -4.686
Valutaresultaat op omrekening buitenlandse activiteiten       6.193       6.193
Overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 11.362 6.193 -359 4.419 0 21.615
Resultaat boekjaar           19.020 7.480 26.500
Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 11.362 6.193 -359 23.439 7.480 48.115
                 
Waardering van op aandelen gebaseerde beloningen           266   266
Dividenduitkering           -7.238   -7.238
Stockdividend 5 -5           0
Optie-uitoefening en aandelenregeling   -53           -53
Overige mutaties         250 -256   -6
Herziene stand per 31 december 2014 249 44.384 2.315 -6.542 1.421 212.780 26.500 281.107
  Geplaatst kapitaal Agio- reserve Hedging reserve Omrekenings- reserve Overige wettelijke reserves Overige reserves Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen
Stand per 1 januari 2015 249 44.384 2.315 -6.542 1.421 212.780 26.500 281.107
 
Mutatie wettelijke reserve immateriële vaste activa         -80 80   0
Herberekening pensioenverplichtingen           -1.858   -1.858
Reële waardeaanpassing financiële instrumenten     -1.616         -1.616
Mutatie belastinglatenties     380     622   1.002
Valutaresultaat op omrekening buitenlandse activiteiten       4.069       4.069
Overige gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 -1.236 4.069 -80 -1.156 0 1.597
Resultaat boekjaar           26.500 5.786 32.286
Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten 0 0 -1.236 4.069 -80 25.344 5.786 33.883
                 
Waardering van op aandelen gebaseerde beloningen           355   355
Dividenduitkering           -8.654   -8.654
Stockdividend 4 -4           0
Optie-uitoefening en aandelenregeling   -116           -116
Overige mutaties           -634   -634
Stand per 31 december 2015 253 44.264 1.079 -2.473 1.341 229.191 32.286 305.941


7.5.1