Terug naar boven

6.2.5 Jaarrekening

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2015 op 14 maart 2016 goedgekeurd. Deloitte heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Op 26 april 2016 zal de jaarrekening ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd.
 

 
 

6.2.5.1