Terug naar boven

2.6 Visie op maatschappelijk en duurzaam ondernemen

“Accell Group produceert een duurzaam product, op een sociale en milieuverantwoorde manier waarbij een verantwoordelijke organisatie ons uitgangspunt is die transparant is over de werkwijze.”


Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons open staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en deze meenemen in onze producten en activiteiten. Accell Group onderschrijft de principes die besloten liggen in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Duurzaam product
Accell Group produceert een duurzaam product dat bijdraagt aan een gezonde levensstijl en verlaging van de CO2 uitstoot. Continu werken we aan de verdere ontwikkeling hiervan. Een tweede topprioriteit is de productie zo vriendelijk mogelijk in te richten voor mens en milieu.Relevante stakeholders betrekken we bij het opstellen en uitvoeren van het MVO beleid. Accell Group is altijd transparant over haar werkwijze en rapporteert conform GRI4 ‘Core’.

Werken aan duurzaamheid
We hebben grote vorderingen gemaakt op het gebied van duurzaamheid en milieu. Het beleid voor de komende periode heeft een aantal speerpunten.


  • Met onze producten bijdragen aan het verduurzamen van mobiliteit.
  • Versterken van deze bijdrage door initiatieven te ondersteunen die bevorderlijk zijn voor duurzame mobiliteit, sport en bewegen.
  • Innovatief zijn in de verduurzaming van onze eigen activiteiten en hiermee trendsettend zijn in de sector.
  • Leveranciers, dealers en klanten stimuleren duurzaam te opereren. De sleutelpositie van Accell Group in de waardeketen en de spilfunctie tussen de verschillende groepen helpt hierbij.
  • Bepaalde onderdelen van MVO zien we als pre-competitief. Bij belangrijke collectieve onderwerpen is een gezamenlijke aanpak het meest effectief. We nemen dan vaak het voortouw. Zoals bij het bevorderen van MVO in de toeleveringsketen.
  • Een stimulerende werkomgeving creëren voor medewerkers met de focus op werkplezier, veiligheid, gezondheid en ontwikkeling. Mensen vormen het hart van de organisatie.


Organisatie
Accell Group heeft een platte organisatiestructuur. De omvang van de dochterbedrijven varieert van 20 tot meer dan 500 medewerkers. Dochterbedrijven hebben een grote operationele verantwoordelijkheid, die primair gericht is op de positie van hun merk(en) in de afzetmarkten. Samen met de holding bepalen zij de bedrijfsstrategie en de daarmee samenhangende MVO strategie.


MVO verantwoordelijk
In iedere Accell onderneming is één van de managers verantwoordelijk voor MVO. Deze managers zijn verenigd in het ACSI netwerk (Accell Corporate Sustainability Netwerk) en worden ondersteund vanuit de holding. De Chief Operations Officer van Accell Group is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het MVO beleid.

Zitting in organisaties
Accell Group is aangesloten bij diverse nationale en internationale brancheorganisaties en initiatieven. Een aantal daarvan is specifiek gericht op MVO. Accell Group heeft zitting in een groot aantal besturen, zoals de WFSGI (World Federation of Sporting Goods Industry), in landenorganisaties zoals RAI vereniging (NL) en Univelo (FR) en in de Europese overkoepelende organisatie CONEBI. Ook heeft Accell Group zitting in diverse commissies voor het opstellen van veiligheidsnormen op Europees en mondiaal niveau.

2.6.1